Beregenen

Met onze beregeningsinstallatie kunnen wij percelen met een lengte tot 550 meter beregenen. Hiermee worden de nadelige effecten door droogte voorkomen.