Gras

Voor de optimale opbrengst van uw graspercelen verzorgen wij een groot scala aan werkzaamheden voor de verzorging van uw graszoden. Vanaf de de grondbewerking tot het inkuilen van uw gras verzorgen wij de werkzaamheden. Het graszaaien wordt gedaan door een kopeg met een graszaaimachine daarachter, dit om een optimaal zaairesultaat te krijgen. Hiernaast kunnen we met onze Vredo Agri Twin doorzaaimachine beschadigd grasland optimaal herstellen. Voor de bemesting van uw grasland hebben wij de beschikking over een Vredo 4546 en een Vredo 4556, beide met GPS sectieaansturing en een Vredo Zodenbemester van 8 meter. Voor het maaien gebruiken wij Claas triplomaaiers. Hierdoor leveren wij een optimaal maairesultaat. De kneuzers aan de maaiers leggen het gras in een breed zwad af, waardoor u een beurt schudden uitspaart. Voor het hakselen hebben wij de beschikking over de Claas Jaguar 960, voor het aanrijden van de kuil gebruiken wij de Volvo L70D of Ljungby Maskin L13 shovel.